Nasze usługi

BÜROSERVICE

BUCHHALTUNG

BERATUNG

Arrow
Arrow
Slider

Büroservice – Serwis biurowy

 • Wirtualne biuro (adres pocztowy, który jest niezbędny do założenia działalności na terenie Niemiec).
 • Pomoc przy wystawianiu rachunków dla małych przedsiębiorców zgodnie z §19 UStG Besteuerung der Kleinunternehmer lub §13 UStG.
 • Tłumaczenie oraz przekazywanie korespondencji zgodnie z życzeniem.
 • Pisanie pism oraz odwołań.
 • Archiwizacja i digitalizacja dokumentów firmowych.

_________________________________________

Oferujemy abonament miesięczny o indywidualnym zakresie usług.

Buchhaltung – Księgowość*

 • Bieżąca księgowość jednoosobowych przedsiębiorstw oraz wolnych zawodów.
 • Prowadzenie na bieżąco podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie dodatkowych ewidencji księgowych, środków trwałych, wyposażenia, pracowników oraz innej niezbędnej przy obsłudze księgowej danego przedsiębiorstwa.
 • Jahressabschluss – zamknięcie roku rozliczeniowego.
 • Bausteuerabzug – zwrot zaliczek pobranych przez zleceniodawcę z powodu braku Freistellungbescheinigung. DOTYCZY RÓWNIEŻ POLSKICH FIRM BUDOWLANYCH!

_________________________________________

*Zgodnie z przepisami ustawy o niemieckim doradztwie podatkowym § 6 Nr. 3 und Nr. 4 StBerG.

Beratung – Doradztwo

 • Doradztwo i opieka przy zakładaniu GEWERBE – jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki GbR oraz GmbH na terenie Niemiec.
 • Ocena ryzyka planowanych działań biznesowych na terenie Niemiec.
 • Pakiet wskazówek podnoszący szansę powodzenia przedsięwzięcia.
 • Opracowywanie biznesplanów, planów strategicznych, restrukturyzacyjnych, finansowania oraz inwestycji związanych z wprowadzeniem przedsiębiorstwa na teren Niemiec.

_________________________________________

Porady telefoniczne są możliwe po dokonaniu przedpłaty.

Lohnbuchhaltung – Kadry

 • Sporządzanie meldunków socjalnych pracowników.
 • Prowadzenie korespondencji z Kasami Chorych oraz innymi instytucjami.
 • Sporządzanie listy płac.
 • Sporządzenie meldunków płacowych.
 • Elektroniczne przekazanie deklaracji do właściwych urzędów.

Gewerbe

 • Meldowanie, przemeldowywanie, wymeldowywanie Gewerbe (An-, Um-, Abmeldung).

_________________________________________

Możliwość meldowania GEWERBE bez osobistego meldunku na terenie Niemiec.

Kindergeld

 • Wnioski o Kindergeld oraz repezentacja przed Familienkasse.
 • Prowadzenie korespondencji z Familienkasse (wyjaśnienia, odwołania, przywracanie zawieszonych postepowań).

_________________________________________

Kindergeld według  przepisów obowiązujących w Niemczech po spełnieniu określonych przesłanek należy się na dziecko osoby,  która jest / była zatrudniona w Niemczech lub prowadzi / prowadziła Gewerbe i ma z tego tytułu obowiązak podatkowy w Niemczech.

Może to też być osoba oddelegowana lub zatrudniona przez polskiego pracodawcę na kontrakcie zagranicznym w Niemczech.

Büroservice Sobota
Seestraße 42
13353 Berlin-Wedding

Tel: 0049(0)30 466 05 822
Handy: +49(0)157 761 34 866
Handy: +49(0)151 457 47 882

e-mail: info@bbb-sobota.de

Büroservice Sobota © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.